De industrie en bouwsector

1-2-fridor-fabriek

De eerste grootschalige industrie streek in 1912 neer ter hoogte van het Leeghwaterplein. Het was de metaalfabriek J.B. van Heijst, die zich hier zou ontwikkelen tot één van de grootste Haagse industrieën met als belangrijkste product de radiator. In deze omgeving volgden al snel andere fabrieken, zoals de instrumentenfabriek Onland, die later onder de naam Waldorp Radio verder ging. Uit dit bedrijf ontstond in de jaren 40 de naaimachinefabriek Fridor. Andere bedrijven in de metaalsector waren de kachelfabriek Vulcana aan de Waldorpstraat en de omvangrijke fabriek van telefoons van de Standaard Electric aan de 1e van der Kunstraat. Van dit bedrijf resteert nog de hoge flat op de hoek van de Waldorpstraat. Het metaalconstructiebedrijf Escher vestigde zich in de jaren 20 in de Laakhaven en zou hier uitgroeien tot één van de belangrijkste bedrijven op dit terrein en later verhuizen naar de Binckhorst.
Ook de houtindustrie was prominent in de Laakhaven vertegenwoordigd. Aan de 3e van der Kunstraat vestigde de uit Vlaardingen afkomstige Stoommeubelfabriek P.J. Boes, die na een uitbreiding hier ter plekke in 1923 een grote uitbreiding liet bouwen aan het Leeghwaterplein, de Atlas Triplexfabriek. Aan het hoofdkanaal stond de Timmerfabriek N. Fros, die ook al in 1912 zijn nieuwe vestiging hier betrok. Dit bedrijf leverde ook materiaal voor de bouwsector.
De chemische industrie kende ook een belangrijk aandeel in de totale bedrijvigheid. Eén van de bekende bedrijven was de Verffabriek Van der Doel & Fray aan de 3e van der Kunstraat. Aan de Waldorpstraat bevond zich korte tijd nog een verffabriek, de Emaline fabriek en ook de firma Phytobie, die insecten bestrijdingsmiddelen vervaardigde.
Aan de Waldorpstraat stonden ook de Coöperatieve Wasscherij, één van de vele wasserijen in die tijd in de stad. Voorbij de Calandstraat had de confectiefabriek Gazan een fabriek.
Een belangrijke sector vormde de voedingsmiddelen industrie in de Laakhaven. De belangrijkste bedrijven in de brood- en melksector hadden hier hun fabrieken. Hus had aan de 3e van der Kunstraat zijn meelfabriek en later ook een broodfabriek aan de Waldorpstraat. De Sierkan had zijn grootste melkfabriek staan aan de Lulofsstraat. Vanaf hier reden de bekende Sierkanwagens de nabije wijken in.
De bouwsector was in het gebied goed vertegenwoordigd. Er waren steenhouwers, C.P. Bakker aan de Waldorpstraat en Guisse & Dehalle aan de Lulofsstraat en diverse aannemerijen, zand- en grinthandel en bouwmaterialenhandel. Bekende namen op dit gebied waren Gebr. C.A. Herweijer, Heijdra, A.N. de Lint, Verhulst & Zonen, nu nog steeds aan de rand van het gebied gevestigd, het Haagse Veem, later bekend onder de naam Montan. Al deze bedrijven stonden in de omgeving van een kade en hadden in de jaren 20 één of meer kranen op hun terrein staan.

1-2-vanheijst_op-de-werkvloer