Leveraders van Den Haag

1-2-montan_kraan

Al eeuwen vormde de kanalen en grachten de leveraders van Den Haag. Over het water werden voedingsmiddelen en grondstoffen voor de industrie aangevoerd en verlieten eindproducten van de fabrieken de stad. Nadat de binnenhaven in het Spui gedempt was ging het water van de Laakhaven deze functie overnemen. Naast industrie kwam hier aan de kades ook ruimte voor de bouwmaterialenhandel, bouwondernemers en cementcentrales. De belangrijkste grondstoffen hiervoor waren grint en zand.
Op het water was het een drukte van belang. In 1918, een paar jaar na de ingebruikname van de haven, passeerden ruim 30.000 schepen het Laakhavenkantoor. De bruggen in de Rijswijkseweg en bij het Leeghwaterplein gingen hiervoor dagelijks respectievelijk veertien tot acht keer open. In de jaren 30 liep het aantal schepen geleidelijk terug ten faveure van de vrachtwagen. De tonnage van de schepen nam echter wel toe. In 1907 was dit nog 20 ton, in 1937 al 100 ton en dit tot in 1960 uit tot 150 ton en liep in 1977 op tot 400 ton.
In 1990 kwamen er nog maar 1.140 schepen langs het Laakhavenkantoor, een dieptepunt voor het vervoer over water. De belangrijkste producten die dan vervoerd worden zijn dan zand, grint, cement en schroot. Enkele jaren geleden stopten ook deze transporten en zo raakten de laatste havenkranen buiten bedrijf.

1-1-luchtfotopetroleumhaven