Over ons

Missie van Laak havenkranen
De missie is het versterken van de gemeenschap van Stadsdeel Laak door het creëren van een sociale ontmoetingsplaats bij de historische kranen, waar bewoners de kans krijgen om samen te werken om de buurt zichtbaar te maken.Een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten mogen organiseren.

Visie van Laak havenkranen
De historische Laak havenkranen zijn een erfgoed van Laakhaven. Deze erfgoed bij de Petroleumhaven bindt de bewoners van Stadsdeel Laak met elkaar en onderscheidt Stadsdeel Laak van andere wijken in Den Haag. Er wordt ernaar gestreefd om doormiddel (andere woord) van deze historische kranen de bewoners de zelfregie te geven over het organiseren van activiteiten rondom de kranen en het mobiliseren van de buurtbewoners. Dit zal gerealiseerd worden door samen te werken met de wijkbewoners, de lokale ondernemers en andere instellingen.

team-joyce team-koos01 team-foek01
 Joyce Baarh
Projectmanager
 Koos Havelaar
Industrieel Erfgoed & Historie
 Foek Ngo
City Branding, Marketing & ICT